phóng lớn
thu nhỏ
 
Đầu tư xây dựng là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của THACO Group, bao gồm đầu tư phát triển: Hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Khu công nghiệp (Cơ khí & Ô tô, Nông Nghiệp, đa ngành…); Khu đô thị mới và Chỉnh trang đô thị có đầy đủ các chức năng ở, thương mại, dịch vụ và du lịch; Các Khu Phức hợp (Trung tâm thương mại kết hợp showroom ôtô, văn phòng, khách sạn, căn hộ và trung tâm hội nghị); được tổ chức quản trị xuyên suốt theo chuỗi giá trị từ giai đoạn nghiên cứu đầu tư đến Thiết kế - Xây dựng, kinh doanh và quản lý vận hành …