phóng lớn
thu nhỏ
Thực hiện định hướng phát triển logistics trở thành lĩnh vực kinh doanh có đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển của THACO (gồm ô tô - cơ khí, nông - lâm nghiệp), đồng thời thông qua hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác có kinh nghiệm và năng lực để từng bước trở thành nhà cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam, THACO đã đầu tư mở rộng bến cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu đến 5 vạn tấn với chiều dài bến cảng mở rộng là 790m; tập trung khai thác các tuyến hàng hải quốc tế từ Hàn Quốc/ Nhật Bản/ Trung Quốc về cảng Chu Lai và các tuyến nội địa Hải Phòng - Chu Lai - HCM; mở rộng dịch vụ logistics cho nông - lâm nghiệp, dịch vụ vận chuyển vận chuyển hàng lạnh, đông lạnh thông qua việc đầu tư xe lạnh chuyên dụng, kho lạnh, bãi container lạnh,… Hiện nay, Chu Lai Logistics là một trong những trung tâm giao nhận - vận chuyển lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.