phóng lớn
thu nhỏ
Chi nhánh Quảng Bình hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo
07/11/2016 12:47:22 CH
Ngày 01/11/2016, đại diện chi nhánh Quảng Bình, ông Nguyễn Phương Nam – Phó Giám Đốc chi nhánh đã trao 10 triệu đồng cho quỹ học bổng của Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình.
Quang Binh trao hoc bong.jpg

Quỹ học bổng nhằm động viên, khuyến khích các em sinh viên thuộc diện nghèo, cận nghèo của trường yên tâm học tốt. Việc hỗ trợ học bổng thể hiện sự quan tâm của THACO trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
THEN MÂY