phóng lớn
thu nhỏ
THACO trao tặng số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Damrey
07/12/2017 9:11:46 SA
Trong tuần qua, Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Phú Yên, Huế đã tiếp nhận số tiền 500.000.000 đồng cho mỗi tỉnh, 1 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa do đại diện Công Ty Cổ phần ô tô Trường Hải trao tặng, ủng hộ đồng bào 4 tỉnh khắc phục thiệt hại bão lũ do cơn bão Damrey gây ra.
Huế (2).jpg

KHANH HOA.jpg

Tại buổi tiếp nhận, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà con vùng bị bão lũ, lãnh đạo phương tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Huế bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của THACO khi đã luôn đồng hành, giúp đỡ kịp thời người dân trong giai đoạn khó khăn suốt nhiều năm qua. Lãnh đạo các tỉnh cũng cho biết sẽ kịp thời chuyển số tiền ủng hộ đến các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại để nhanh chóng giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất đảm bảo sinh kế lâu dài.

Bình Định.jpg

PHU YEN.jpg
THEN MÂY