phóng lớn
thu nhỏ
7 tháng đầu năm 2017, doanh số THACO chiếm 37,8 thị phần VAMA
15/08/2017 8:43:57 SA
Theo báo cáo của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 7 năm 2017, doanh số toàn VAMA đạt 19.345  xe. Trong đó, THACO tiếp tục dẫn đầu thị trường ôtô Việt Nam với doanh số 6.854 xe, chiếm 35,4% thị phần.

thang 7.jpg

Dòng xe thương mại của THACO trong tháng 6 đạt doanh số trên 3.108 xe, tính chung 7 tháng đầu năm 2017 đạt 25.977 xe. Doanh số xe du lịch THACO tháng 7 đạt 3.746 xe, tính chung 7 tháng đầu năm đạt 28.751 xe. 

7 thang.jpg

7 tháng đầu năm 2017, doanh số bán hàng của THACO đã đạt mức lũy kế 54.728 xe, chiếm 37,8 % thị phần. 
Thứ Nguyễn