Đây là những cá nhân được tuyên dương trong phong trào “Người tốt – Việc tốt” bao gồm 35 nhân sự thuộc phòng Dịch vụ Vệ sinh; 18 nhân sự phòng Dịch vụ Bảo vệ- Giữ xe; 03 nhân sự thuộc Khối Quản lý vận hành. Các nhân sự này đã trao trả lại tài sản như điện thoại, ví tiền, túi xách bị đánh rơi cho đồng nghiệp, khách hàng đang làm việc cũng như sinh sống tại Khu đô thị Sala.

THACO-3 THACO-2

Từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty SALA đã ghi nhận 153 trường hợp CBNV trong khi thực hiện nhiệm vụ hằng ngày đã phát hiện và giao trả lại những đồ vật để quên/thất lạc của đồng nghiệp và khách hàng. Công ty SALA cũng đã tổ chức 14 đợt tuyên dương với 103 nhân sự đã thực hiện tốt phong trào “Người tốt, việc tốt” góp phần nâng cao hình ảnh CBNV, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thuận tiện thể hiện đúng đặc trưng văn hóa THACO và lan tỏa các giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.