Ngày 11/6 tại Văn phòng Tổng quản, đã diễn ra chương trình đào tạo “Kế toán dành cho Lãnh đạo NVQT THACO” do Bà Bùi Thị Liễu – Kế toán phó THACO trực tiếp hướng dẫn.

Mở đầu chương trình, ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO cho biết, THACO không chỉ đào tạo cho CBNV về các khóa học phát triển khả năng lãnh đạo; kế toán mà còn đào tạo về văn hóa, chuyển đổi số...hướng đến phát triển nhân sự THACO một cách toàn diện về kiến thức và nghiệp vụ.

Ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO phát biểu tại buổi đào tạo
Bà Bùi Thị Liễu – Kế toán phó THACO trực tiếp hướng dẫn CBNV vận dụng kiến thức trong hoạt động tác nghiệp CBNV THACO thảo luận với Bà Bùi Thị Liễu về nội dung đào tạo

Tại buổi đào tạo, Bà Bùi Thị Liễu đã giới thiệu tổng quan về khái niệm, vai trò của kế toán; các đối tượng sử dụng thông tin kế toán, mối quan hệ của Ban Kế toán với các Ban Nghiệp vụ Quản trị THACO. Từ nội dung bài giảng phong phú, được chọn lọc kết hợp với những ví dụ thực tế trong hoạt động tác nghiệp đã giúp CBNV nhanh chóng nắm bắt được các kiến thức nền tảng về kế toán và kỹ năng cần thiết để khi tác nghiệp giữa các Ban nghiệp vụ.

Sắp tới, THACO sẽ tiếp tục tổ chức mở rộng các nội dung đào tạo để CBNV có thể mở rộng kiến thức nghiệp vụ, nâng cao kĩ năng bản thân hướng đến phát triển đội ngũ nhân sự toàn diện, kiện toàn bộ máy quản trị tại NVQT THACO.