Trong bối cảnh tự do thương mại toàn cầu, các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến phương pháp quản lý để kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý chất lượng tại các nhà máy thuộc Tổ hợp sản xuất lắp ráp ô tô, trong hai ngày 11 và 15/3, THACO AUTO Chu Lai phối hợp với Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo “5 công cụ cốt lõi trong hệ thống quản lý chất lượng (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP)” cho 50 nhân sự là quản lý, chuyên viên phụ trách bộ phận kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm định.

“5 công cụ cốt lõi trong hệ thống quản lý chất lượng” là nội dung được yêu cầu triển khai khi thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng chuyên biệt cho ngành ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và nhóm ngành ô tô quốc tế (IATF) ban hành vào tháng 10/2016). Tham gia khóa đào tạo, học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng phân tích mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp áp dụng 5 công cụ trong hệ thống quản lý chất lượng gồm: APQP (Advanced Product Quality Planning - Hoạch định chất lượng trước khi sản xuất sản phẩm), FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis - Phân tích hình thức và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn), SPC (Statistical Process Control - Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê), MSA (Measurement System Analysis - Phân tích hệ thống đo lường), PPAP (Production Part Approval Process - Quá trình phê duyệt sản xuất).

Untitled-1

Khóa học giúp học viên nắm vững nội dung và phương pháp áp dụng 5 công cụ cốt lõi trong quản lý chất lượng vào thực tiễn sản xuất: lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và hiểu các biểu đồ kiểm soát; phân tích hệ thống đo lường, cấu trúc, chức năng, nhận định lỗi của sản phẩm và đưa ra phương án giải quyết tối ưu. Qua đó, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất, loại bỏ lãng phí; đồng thời giúp duy trì và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn IATF 16949:2016, thúc đẩy quá trình tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.