icon

VỀ THACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI (TRUONG HAI GROUP) tiền thân là Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) được thành lập vào ngày 29/04/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã phát triển vượt bậc, trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm 6 Tập đoàn thành viên: THACO AUTO (Ô tô), THACO INDUSTRIES (Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ), THACO AGRI (Nông nghiệp), THADICO (Đầu tư & Xây dựng), THISO (Thương mại & Dịch vụ) và THILOGI (Logistics), trong đó các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao.

Cấu trúc: THACO là cổ đông chi phối, giữ chức năng Đầu tư và Quản trị các Tập đoàn thành viên. 


Các trụ cột chính yếu: Nhân sự phù hợp; Chiến lược khác biệt; Triết lý giá trị; Quản trị tối ưu; Môi trường làm việc văn hóa thuận tiện.

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác, xã hội và phát triển kinh tế đất nước với tinh thần “Tận tâm phục vụ”.

CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC

THACO là Tập đoàn công nghiệp đa ngành có các Tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: Ô tô, Nông nghiệp, Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ, Đầu tư & Xây dựng, Thương mại & Dịch vụ và Logistics, có tính bổ trợ và tích hợp cao trong từng Tập đoàn, giữa các Tập đoàn thành viên và THACO; tổ chức hoạt động SXKD theo chuỗi giá trị và quản trị theo phương pháp công nghiệp; tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và chuyển đổi số với lộ trình phù hợp.

BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THACO

Ông Trần Bá Dương

Ông Trần Bá Dương

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hùng Minh

Ông Nguyễn Hùng Minh

Phó Chủ tịch TT HĐQT

Ông Cheah Kim Teck

Ông Cheah Kim Teck

Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Viên Diệu Hoa

Viên Diệu Hoa

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Văn Tài

Ông Phạm Văn Tài

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc THACO

Ông Benjamin Herrenden Birks

Ông Benjamin Herrenden Birks

Thành viên HĐQT

icon

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2018
  • 2003
  • 1997

Kỷ niệm 20 năm THACO đầu tư vào Chu Lai, Quảng Nam.

Đánh dấu năm đầu tiên THACO bước vào giai đoạn phát triển mới là Tập đoàn công nghiệp đa ngành với 6 Tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng yếu của nền kinh tế đất nước.

 

Năm 2022, THACO đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển (1997 – 2022), tiếp tục vận hành theo mô hình Tập đoàn công nghiệp đa ngành.

Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc công ty trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành với các ngành nghề mang tính bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao, phát triển bền vững theo xu thế số hóa và bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới. 

Khởi đầu thực hiện chiến lược hội nhập khu vực ASEAN, trong đó, chủ lực là sản xuất kinh doanh ô tô.

Đầu tư vào Khu KTM Chu Lai, Quảng Nam nhằm thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung và chiến lược SXKD ô tô của THACO nói riêng trong bối cảnh hội nhập khu vực ASEAN vào năm 2018 (thuế nhập khẩu ô tô về mức 0%).

THACO được thành lập tại Đồng Nai, với các chức năng mua bán, sửa chữa xe đã qua sử dụng. Năm 2001, bắt đầu triển khai lắp ráp xe tải nhẹ mang thương hiệu Kia – Hàn Quốc.