chu tich.jpg
 
Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương, Ban lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo và quản lý các cấp tại Văn phòng điều hành, Miền và chi nhánh. Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh sự cạnh tranh ngày càng lớn yêu cầu THACO phải điều chỉnh về công tác quản trị trong tất cả các vấn đề từ chiến lược, sản phẩm, marketing, văn hóa truyền thông trên toàn hệ thống. Với công tác quản trị tại chi nhánh, showroom, cần làm cho mỗi nhân viên tại đơn vị thấm nhuần tinh thần nhiệt huyết, thái độ tận tâm phục vụ. Trên hết, người lãnh đạo chính là tấm gương, đóng vai trò tiên quyết trong đào tạo nhân viên.
 
v.jpg
 
Chủ tịch Trần Bá Dương đề cao sự thay đổi của mỗi cá nhân, tập thể để chuyển biến thành lợi thế trong cạnh tranh. Chủ tịch HĐQT cùng Ban lãnh đạo công ty sẽ quyết liệt điều hành để bộ máy quản trị của THACO làm tốt hơn, đúng với chức năng, nhiệm vụ định hướng đề ra cùng với nhận thức đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và tính hiệu quả. Những điều đó là tiền đề căn bản để thực hiện kế hoạch 2020.
 
_DSC1754.JPG
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, 03 tập thể và 23 cá nhân đã được tuyên dương và khen thưởng cho cho những nỗ lực và thành tích xuất sắc trong năm 2019.