Năm 2023, THACO AUTO đã tổ chức 1.236 khóa đào tạo cho hơn 2.900 nhân sự với các hình thức: đào tạo nội bộ; phối hợp với trường Cao đẳng THACO và hợp tác với bên ngoài để đào tạo.

1920x1280

Khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng áp dụng trong ngành sản xuất lắp ráp ô tô

Với các khóa đào tạo tiêu biểu như: Quản trị chuỗi cung ứng, quản trị chi phí sản xuất; Công cụ quản lý chất lượng; Phương pháp phân tích hiệu suất dây chuyền và hiệu suất làm việc; Quy định về ưu đãi thuế và lập tờ khai quyết toán thuế… CBNV đã hoàn thiện và nâng cao năng lực phù hợp với từng vị trí việc làm về kỹ năng mềm, chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, các khóa học về Chiến lược - Quản trị hệ thống; Phát triển khả năng lãnh đạo giúp các nhân sự tiềm năng phát triển kỹ năng quản lý, quản trị, tư duy, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Mới đây nhất, Khối Sản xuất THACO AUTO đã tổ chức khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng áp dụng trong ngành sản xuất và lắp ráp ô tô cho hơn 40 nhân sự là quản lý (cấp tổ trưởng trở lên) và chuyên viên của các công ty, đơn vị trực thuộc. Khóa học nhằm nâng cao kỹ năng và nhận thức về việc áp dụng các công cụ vào thực tế sản xuất.

THACO 1
CBNV thảo luận các vấn đề thực tế tại các nhà máy

Tại buổi đào tạo, học viên được truyền đạt các nội dung chính như: khái niệm, tầm quan trọng và mục đích sử dụng 7 công cụ quản lý chất lượng (gồm: lưu đồ, phiếu kiểm soát, biểu đồ Pareto, biểu đồ nhân quả, biểu đồ phân tán, biểu đồ tần suất, biểu đồ kiểm soát); nguyên tắc, phương pháp vẽ biểu đồ và các bước xây dựng 7 công cụ quản lý chất lượng; mối quan hệ giữa các công cụ với nhau… Đồng thời, học viên được hướng dẫn thực hành, thảo luận để đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả những vấn đề thực tế tại các nhà máy.

Qua khóa học, các học viên nâng cao nhận thức về 07 công cụ quản lý chất lượng, phương pháp áp dụng từng công cụ phù hợp với thực tiễn, từ đó vận dụng vào việc kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến quy trình sản xuất tại các công ty, đơn vị.