Từ ngày 21/5 đến ngày 24/5/2023, 3.278 con bò được nhập khẩu từ Úc về qua Tân Cảng miền Trung (Quy Nhơn) đã được THACO AGRI tiếp nhận và đưa về trang trại KLH Ia Puch.

THACO-AGRI-nhập-khẩu-3.278-con-bò-từ-Úc

Đây là lần thứ ba trong năm KLH Ia Puch tiếp nhận các lô bò nhập khẩu, tổng số bò nhập khẩu đến thời điểm hiện tại 9.479 con. Lô bò này chủ yếu là bò hậu bị và bò đang mang thai thuộc các giống Doughtmaster, Brahman. Sau khi tiếp nhận về trang trại, số bò này sẽ được cách ly theo quy định thú y và thực hiện quy trình phân loại để nuôi và chăm sóc dành riêng phù hợp cho mỗi giai đoạn.

Trang trại chăn nuôi bò giống, bò thịt của KLH Ia Puch có tổng diện tích hiện hữu 1.907 ha đất, quy mô trang trại 52.000 con. Định hướng chiến lược chăn nuôi bò mô hình bán chăn thả, trang trại bò của KLH Ia Puch được đầu tư quy mô lớn các cánh đồng cỏ bạt ngàn gồm các loại cỏ Ruzi, Mulato II, Mombasa. Với mô hình này, bò được chăn thả có quản lý, hoạt động nhiều và được bổ sung dinh dưỡng nên chất lượng và năng suất sinh sản ngày một nâng cao, tăng cường hiệu quả kinh tế.