Trong 2 ngày 14-15/7/2023, THACO AUTO tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Quý III và 6 tháng cuối năm 2023 miền Nam & miền Bắc. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo THACO AUTO, Khối Kinh doanh, lãnh đạo Miền, cùng các lãnh đạo, nhân sự tiềm năng của Công ty tỉnh thành 2 miền Nam, Bắc.

THACO 1-2

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thiện Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực THACO AUTO trình bày chiến lược năm 2023-2025 và các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn thị trường ô tô đầy khó khăn, biến động như hiện nay, bao gồm: phát triển các thương hiệu mới, tham gia vào đa dạng các phân khúc sản phẩm, đối tượng khách hàng; tập trung chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ rộng khắp để thuận tiện trong việc phục vụ khách hàng và tạo sự khác biệt với các mô hình theo chiến lược: Trung tâm Tải Bus; Tổ hợp Showroom ô tô du lịch; Tổ hợp Showroom ô tô kết hợp Trung tâm TM-DV/Đại siêu thị, góp phần thực hiện chiến lược tích hợp và bổ trợ trong hệ sinh thái đa ngành của THACO.

THACO 6 Web THACO 2-1

Bên cạnh đó, việc triển khai công tác quản trị trong 6 tháng cuối năm được xem là yêu cầu cấp thiết để hoàn thành chỉ tiêu cam kết, kiện toàn và nâng cấp quản trị, củng cố bộ máy nhân sự đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn, đảm bảo điều hành sâu sát và quản trị xuyên suốt hệ thống bán lẻ ô tô, từng bước thực hiện chiến lược 3 năm. Hội nghị cũng đã công bố bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc các Công ty tỉnh thành, đề cao vai trò lãnh đạo trong giai đoạn mới, quản trị và điều hành hoạt động Công ty tuân thủ theo quy định của THACO AUTO, và quy định của pháp luật.