Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, kiểm soát nguy cơ xảy ra cháy nổ trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023 - 02/01/2024), THACO INDUSTRIES đã tăng cường kiểm tra công tác 5S - ATLĐ - PCCN - Môi trường tại các công ty, đơn vị trực thuộc.

1920x1280
Kiểm tra tủ điện tại Chuyền hàn chassis, Xưởng sản xuất Linh kiện Cơ khí ô tô

Theo đó, phòng Quản lý An toàn và phòng Quản lý bảo trì THACO INDUSTRIES đã phối hợp với phòng ATLĐ - PCCN THACO Chu Lai kiểm tra, rà soát công tác lưu trữ hồ sơ pháp lý và thực tế tình hình ATLĐ - PCCN - Hóa chất - Môi trường tại các đơn vị. Tình hình khắc phục tồn tại sau các lần kiểm tra trước để đảm bảo tất cả các hệ thống, trang thiết bị đều hoạt động tốt, đề phòng cháy nổ cũng như phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng nếu có sự cố xảy ra.

THACO 2 THACO 3
Kiểm tra tủ dụng cụ PCCC - CNCH và hệ thống tiếp nước xe chữa cháy

Ngoài ra, phòng Quản lý An toàn còn bố trí nhân sự trực 24/24 trong suốt kỳ nghỉ lễ tại các khu vực trọng yếu, đề phòng cháy nổ cũng như phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng nếu có sự cố xảy ra. Cũng trong tháng 12, phòng Quản lý thiết bị đã kiểm tra, đánh giá hoạt động bảo trì tại các đơn vị, nhà máy, theo các hạng mục: tuân thủ Quy trình quản lý thiết bị, Quy trình sửa chữa thiết bị, công tác lưu trữ hồ sơ thiết bị. Hoạt động bảo trì, sửa chữa và tình trạng thiết bị; kiểm tra vật tư dự phòng, công tác lưu trữ vật tư. Tình hình khắc phục các bất cập sau đợt kiểm tra, đánh giá bảo trì kỳ trước; đánh giá các hạng mục liên quan đến thiết bị áp lực cao, thiết bị an toàn, kiểm định. Dựa vào kết quả đánh giá, phòng Quản lý thiết bị sẽ phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục các vấn đề liên quan, đảm bảo máy móc vận hành an toàn, hiệu quả và giảm chi phí sửa chữa.

THACO 4 THACO 5
Kiểm tra lỗi hiển thị trên màn hình theo hạng mục trong phiếu bảo trì tự quản và công tác bảo trì tự quản, bảo trì định kỳ cho máy móc, thiết bị tại Nhà máy Sản xuất Sơ mi rơ moóc

Qua đó, THACO INDUSTRIES mong muốn nâng cao ý thức của các đơn vị, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về 5S - ATLĐ – PCCN; đồng thời đảm bảo an toàn cho người lao động và máy móc thiết bị, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.