Nhằm trang bị cho CBNV các kiến thức và kỹ năng về trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, vừa qua, THACO INDUSTRIES tổ chức khóa đào tạo “Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” cho 30 nhân sự là quản lý, chuyên viên nghiệp vụ giá thành, tài chính, kế toán… các công ty, đơn vị trực thuộc.

1920x1280-1

Báo cáo tài chính hợp nhất là hệ thống được lập trên cơ sở hợp nhất các báo cáo từ công ty mẹ, các công ty con và tổng hợp quyền lợi ở công ty liên doanh, liên kết. Đây là công cụ quan trọng để đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và khả năng tạo lợi nhuận của một tập đoàn.

Tham gia khóa đào tạo, học viên được tìm hiểu về: Khái niệm, bản chất, mục đích, nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất; các quy định hiện hành về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính... Đồng thời tham gia thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên tình hình thực tiễn tại công ty.

1920x1280-2

Khóa học giúp các học viên nâng cao khả năng phân tích và đánh giá và đưa ra giải pháp khắc phục những sai sót thường gặp trong thực tế có liên quan đến hợp nhất báo cáo tài chính, hoàn thiện quy trình báo cáo tài chính theo thông lệ chung hiện hành, qua đó có thể tham mưu cho Ban Lãnh đạo đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và hiệu quả.