Ngày 01/2, THACO INDUSTRIES tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO dự và phát biểu chỉ đạo.

THACO 1
Hội nghị Triển khai kế hoạch THACO INDUSTRIES 2024

 Hội nghị đã nghe các báo cáo về chiến lược, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị trong năm 2024 và kế hoạch 5 năm (2023 - 2027) của THACO INDUSTRIES, Tổng Công ty, Công ty, Đơn vị trực thuộc. Theo đó, năm 2024, Tập đoàn xây dựng mục tiêu thông qua phác đồ sản xuất kinh doanh; xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh theo nhóm sản phẩm và thị trường; từ đó, đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2023. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và lấy hiệu quả tại từng nhà máy, đơn vị làm trọng tâm để quản trị, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao vai trò của các nghiệp vụ trong việc tham mưu và tham gia quản trị; từng bước ứng dụng các phần mềm và tích hợp trên nền tảng số để quản trị toàn diện.

1920x1280
Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương chỉ đạo: Năm 2024, THACO INDUSTRIES phải tập trung thực hiện và đạt được các mục tiêu chính yếu, đảm bảo phát triển bền vững và hướng đến thị trường xuất khẩu. Trên nền tảng công nghệ và sản xuất, THACO INDUSTRIES cần nắm bắt xu hướng thị trường, đẩy mạnh khai thác khách hàng; chủ động trong sản xuất kinh doanh, hướng đến trở thành một Tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghiệp.

THACO 4
Ông Đỗ Minh Tâm - Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES trình bày Báo cáo Kế hoạch năm 2024 và Kế hoạch 5 năm (2023 - 2027) của Tập đoàn

Hiện nay, THACO INDUSTRIES chưa có các sản phẩm giá trị gia tăng lớn, do đó phải nâng cao năng lực sản xuất những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, các chi tiết và linh kiện quan trọng. Đồng thời triển khai xây dựng ngay các dự án Nhà máy Kính, Nhà máy Dập, đặc biệt là dự án Trung tâm R&D để tự phát triển sản phẩm của THACO INDUSTRIES trong thời gian tới.

THACO 2
Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh, trong nhiệm vụ phát triển nhân sự, để phù hợp với môi trường làm việc ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ và sản xuất công nghiệp, yêu cầu mỗi nhân sự phải có nền tảng kiến thức và không ngừng trau dồi để nắm bắt xu hướng hiện nay. Chủ tịch HĐQT THACO yêu cầu đội ngũ Ban lãnh đạo THACO INDUSTRIES, với trách nhiệm là người đứng đầu, cần phải đưa ra mục tiêu, định hướng cụ thể, thể hiện vai trò lãnh đạo để đưa Tập đoàn phát triển. Mỗi lãnh đạo, quản lý phải vững chuyên môn, đam mê công nghệ, giỏi về quản trị sản xuất, có tư duy, bản lĩnh, uy tín và gương mẫu để điều hành và khuyến khích nhân sự cùng chung tay phát triển Tập đoàn ngày càng vững mạnh.

THACO 6 THACO 7 Fixed-1
Khen thưởng cá nhân & tập thể xuất sắc cho nhân sự THACO INDUSTRIES

Nhằm ghi nhận những nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh và khích lệ tinh thần của CBNV THACO INDUSTRIES, Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc THACO đã khen thưởng cho 8 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023.