Trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và các Trường Đại học trong cả nước thông qua các chương trình hợp tác đào tạo, tuyển dụng, nghiên cứu khoa học và tài trợ giáo dục, từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024, THACO đã tài trợ 40 động cơ ô tô, 20 trang thiết bị và 02 robot hàn phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo cho các trường: Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Xây dựng miền Trung (Phú Yên), Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) và Trường Đại học Nha Trang.

Lễ trao tặng động cơ ô tô, trang thiết bị đào tạo và robot hàn cho Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Lễ trao tặng động cơ ô tô, trang thiết bị đào tạo và robot hàn cho Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Lễ trao tặng động cơ ô tô cho Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
Lễ trao tặng động cơ ô tô cho Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
Lễ trao tặng động cơ ô tô cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng
Lễ trao tặng động cơ ô tô cho Trường ĐH SPKT Đà Nẵng
Lễ trao tặng động cơ ô tô cho Trường Phạm Văn Đồng-1
Lễ trao tặng động cơ ô tô cho Trường Phạm Văn Đồng

Việc tài trợ lần này giúp cho việc hợp tác thiết thực, hiệu quả và hỗ trợ sinh viên các Trường Đại học được tiếp cận các công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả, kỹ năng thực hành; tạo điều kiện thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học… qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trong quá trình phát triển, THACO luôn ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và lãnh đạo, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững.

Đại diện Lãnh đạo THACO giới thiệu động cơ cho Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đại diện Lãnh đạo THACO giới thiệu động cơ cho Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đại diện Lãnh đạo THACO giải thích nguyên lý hoạt động robot hàn cho Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đại diện Lãnh đạo THACO giải thích nguyên lý hoạt động robot hàn cho Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Đến nay, THACO đã hợp tác, liên kết với 45 Trường Đại học, cơ sở đào tạo trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào theo tiêu chí tuyển dụng của THACO; gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.