Trong 2 ngày 20/5 & 26/5/2023, THACO tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề “Giảng viên nội bộ” cho 30 nhân sự Lãnh đạo và Tiềm năng tại VPTQ THACO. Khóa học do Thầy Phan Tiềm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO giảng dạy nhằm phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ để đẩy mạnh hoạt động đào tạo chuyên đề/ kỹ năng; nâng cao năng lực quản trị và chuyên môn cho CB-NV các Ban Nghiệp vụ TP.HCM.  

THACO-tổ-chức-chương-trình-đào-tạo-chuyên-đề-“Giảng-viên-nội-bộ”-1

Chương trình đào tạo được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành với các nội dung: hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức lớp; soạn bài giảng; phương pháp, kỹ thuật lên lớp và ngôn ngữ hình thể của giảng viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy (như xây dựng bài giảng trên PowerPoint và chuyển đổi sang giáo án E-Learning). Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành và giảng thử. Cuối khóa học, các học viên tiến hành làm bài kiểm tra đánh giá và chứng nhận hoàn thành chuyên đề/ khóa học.

Phát biểu khai mạc buổi đào tạo, Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài đã chia sẻ ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác đào tạo nội bộ; giới thiệu câu chuyện thành lập và 13 năm hoạt động Trường Cao đẳng THACO đã góp phần rất lớn trong việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho THACO và các doanh nghiệp trên cả nước; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện chiến lược phát triển THACO; chú trọng việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực quản trị, hình thành lực lượng nhân sự công nghiệp thế hệ mới; đồng thời tạo điều kiện cho nhân sự phát triển, gắn bó lâu dài với Tập đoàn.

THACO-tổ-chức-chương-trình-đào-tạo-chuyên-đề-“Giảng-viên-nội-bộ”-2

Thông qua lớp đào tạo, các học viên sẽ nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tổ chức lớp học và thực hiện bài giảng hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo tại đơn vị, góp phần xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty.