Ngày 3/2, tại Thiskyhall Sala (TP.HCM), THACO tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024 nhằm đề ra những mục tiêu, chiến lược và tiếp tục kiện toàn công tác quản trị trong năm mới.

1920x1280
Toàn cảnh Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024 THACO

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT THACO Nguyễn Hùng Minh; Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài, Lãnh đạo 6 Tập đoàn thành viên (TĐTV), Lãnh đạo và nhân sự tiềm năng của các Ban NVQT THACO, Lãnh đạo các Khối Quản trị/Tổng Công ty trực thuộc các Tập đoàn thành viên.

THACO 1
Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương phát biểu tại hội nghị

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương nêu rõ mục tiêu của Hội nghị là nhìn lại tổng thể các chiến lược, kế hoạch hoạt động của các TĐTV, đưa ra kế hoạch 5 năm giai đoạn (2023 – 2027) của THACO và các TĐTV. Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh: Năm 2024, THACO và các TĐTV cần tiếp tục tập trung kiện toàn, nâng cấp bộ máy quản trị, đặc biệt là công tác nhân sự, đảm bảo đủ và ổn định lực lượng nhân sự trong sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện.

THACO 2 THACO 3
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT THACO Nguyễn Hùng Minh & Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo THACO và các TĐTV đã trình bày báo cáo về Chiến lược, quản trị hệ thống THACO, công tác quản trị các nghiệp vụ cơ bản của THACO, chiến lược và kế hoạch hoạt động năm 2024 đến 2027, công tác quản trị các nghiệp vụ cơ bản của các TĐTV.

THACO 4
Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO biểu dương đội ngũ Lãnh đạo tại các TĐTV, đồng thời yêu cầu rà soát các công việc sản xuất kinh doanh, tập trung kiện toàn bộ máy và nâng cấp quản trị các NVQT cơ bản ở Văn phòng tổng quản và tại các TĐTV, Tổng công ty, đơn vị trực thuộc.

THACO 5-1
 Lãnh đạo THACO khen thưởng các Cá nhân, Tập thể xuất sắc năm 2023

Dịp này, THACO đã tuyên dương, khen thưởng 5 cá nhân, 4 tập thể xuất sắc năm 2023, qua đó động viên, khích lệ tinh thần CBNV tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.