Để đáp ứng nhu cầu quản trị và sản xuất kinh doanh, THACO tuyển dụng mới 14.746 nhân sự, trong đó Tập đoàn thành viên là 14.685 nhân sự và Văn phòng Tổng quản THACO là 61 nhân sự, nâng tổng số nhân sự đến cuối năm 2024 là 65.520 nhân sự.

Năm 2024 là năm thứ 2 THACO tiếp tục thực hiện Chiến lược đa ngành và Kế hoạch 5 năm (2023 – 2027), trong đó sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình Kiện toàn & nâng cấp quản trị, trọng tâm là công tác nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyển dụng.

h1

THACO tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên trong Ngày hội Việc làm 2023 Trường Đại học Bách Khoa - Đà Nẵng

Theo đó, THACO sẽ tiếp tục củng cố và phát triển lực lượng nhân sự phù hợp với triết lý, văn hóa và phương pháp quản trị công nghiệp của THACO và xu thế hội nhập quốc tế; đồng thời có đặc tính riêng theo từng ngành nghề của các TĐTV. Trong đó, những tiêu chí tuyển dụng nhân sự mới cần có gồm: thái độ làm việc tích cực; năng lực lãnh đạo, quản trị và chuyên môn, phù hợp; khả năng thích ứng và linh hoạt trong mọi tình huống; phù hợp với văn hóa, phong cách làm việc của Tập đoàn.

IMG_9626-1536x845
THACO AGRI phối hợp tổ chức Hội thảo tư vấn, tuyển dụng lao động làm việc tại Trường Đại học Trà Vinh

Đồng thời, THACO sẽ phát triển đội ngũ nhân sự Lãnh đạo “ưu việt” từ nội bộ và tuyển dụng bên ngoài thông qua quy hoạch, đào tạo và luân chuyển, đảm bảo tính kế thừa để hình thành đội ngũ Lãnh đạo kế cận có đạo đức, năng lực quản trị và chuyên môn cao.

Hình 1
Lãnh đạo THACO khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm 2023

Bên cạnh đó, THACO tiếp tục thực hiện quản trị công việc theo KPI một cách toàn diện, bài bản và khoa học hơn tại THACO và các TĐTV nhằm tạo động lực phát triển, tăng thu nhập cho CBNV, thúc đẩy cải tiến và tăng năng suất lao động.

Để biết thêm chi tiết về thông tin tuyển dụng, vui lòng cập nhật tại:

Website chính thức: https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs 

Facebook: https://www.facebook.com/ThacoCareers