Ngày 2/2, tại Hội trường Thiskyhall – Khu đô thị Sala, TP.HCM, THADICO tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024 nhằm đề ra chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động và định hướng quản trị cho năm 2024 .

1920x1280-1
Toàn cảnh Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024 THADICO

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT THACO Nguyễn Hùng Minh, Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài, Tổng Giám đốc THADICO Nguyễn Hoàng Tuệ cùng Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ quản trị THACO, Lãnh đạo và toàn thể CBNV THADICO.

THACO 2
Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương phát biểu tại Hội nghị

Năm 2024, nền kinh tế trong nước và thế giới dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức, THADICO tập trung kiện toàn và nâng cấp quản trị, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh: THADICO tiếp tục giữ vai trò tư vấn về đầu tư, xây dựng các công trình cho THACO và các Tập đoàn thành viên; đồng thời vận dụng hiệu quả tính bổ trợ và tích hợp trong chiến lược đa ngành của THACO để triển khai các dự án trọng tâm trong năm 2024, đặc biệt chú trọng và nâng cấp quy trình thiết kế, pháp lý, triển khai dự án hiệu quả. Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển và đào tạo đội ngũ nhân sự lãnh đạo kế thừa dựa trên tiêu chí quản trị công nghiệp, phù hợp với triết lý và văn hóa của THACO, đồng thời phù hợp với xu thế và đặc thù ngành Xây dựng.

THACO 1

Tổng Giám đốc THADICO Nguyễn Hoàng Tuệ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ trình bày chiến lược và quản trị hệ thống THADICO, kế hoạch hoạt động giai đoạn năm 2024 - 2027 và công tác quản trị THADICO.

THACO 3
Khen thưởng Cá nhân, Tập thể xuất sắc năm 2023 THADICO

Trong khuôn khổ Hội nghị, nhằm ghi nhận những đóng góp của nhân sự, THADICO đã khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc trong năm 2023 gồm: 3 cá nhân, 3 tập thể xuất sắc năm 2023 tại Khu phức hợp Chu Lai; 2 cá nhân, 1 tập thể xuất sắc năm 2023 tại Văn phòng TP.HCM; qua đó động viên, khích lệ tinh thần CBNV nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm mới.