Vừa qua, THILOTRANS tiếp nhận và vận chuyển hơn 800 con bò sinh sản từ trang trại Ia Puch (Gia Lai) đến Khu liên hợp (KLH) Saysettha (Lào) cho Tập đoàn THACO AGRI. Đây là chuyến vận chuyển gia súc xuyên biên giới đầu tiên trong năm 2024.

Chuyến vận chuyển gia súc xuyên biên giới đầu tiên của THILOTRANS trong năm 2024

Chuyến vận chuyển gia súc xuyên biên giới đầu tiên của THILOTRANS trong năm 2024

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đàn bò từ công đoạn tiếp nhận, vận chuyển đến bàn giao, THILOTRANS đã xây dựng và kiểm soát toàn bộ quy trình vận chuyển, bố trí 16 phương tiện chuyên dụng và 32 lái xe có kinh nghiệm vận hành tuyến Việt Nam - Lào, đồng thời liên tục kiểm tra thông tin tuyến đường từ Cửa khẩu Phù Cưa đến KLH Saysettha, qua đó đảm bảo thông suốt, phục vụ công tác bàn giao bò nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Tổng quan trang trại tại KLH Saysettha

Tổng quan trang trại tại KLH Saysettha (Lào)

Kế hoạch năm 2024, THILOGI sẽ vận chuyển xuyên biên giới gần 64.000 con bò sinh sản từ Gia Lai đến các KLH Koun Mom, KLH Snuol (Campuchia) và Attapeu, Saysettha (Lào); đồng thời kết hợp vận chuyển đối lưu gia súc (bê cai sữa) và các sản phẩm từ gia súc phục vụ chế biến từ các KLH về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho khách hàng.