Vừa qua, đoàn công tác Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam đã làm việc với THACO Industries về Đề án “Thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai” (Đề án).

Đoàn đã tham quan thực tế sản xuất tại KCN THACO Chu Lai và trao đổi với THACO Industries về các nhiệm vụ của Đề án, phân công trách nhiệm của các bên liên quan. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của Đề án là hình thành Trung tâm công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, trong đó cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam nói riêng được tham gia vào chuỗi sản xuất của THACO (thông qua THACO Industries) trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ.

bo-cong-thuong

Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương sẽ xây dựng và thống nhất đề cương, lộ trình thực hiện Đề án với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và THACO Industries. Nhiệm vụ của Bộ Công Thương là triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu ngành công nghiệp ô tô, cơ khí và CNHT; tổ chức hội thảo, kết nối với các đối tác, chuyên gia để tư vấn cho Đề án.

Về phía THACO sẽ ủy quyền cho THACO Industries là đơn vị đầu mối trực tiếp phối hợp với Sở Công Thương Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án; hỗ trợ, tư vấn về layout, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại KCN THACO Chu Lai. Các bên rà soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách hiện hành của Trung ương và tỉnh Quảng Nam về công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp, đề xuất các quy định, chính sách có tính khả thi, phù hợp thực tế.

Xác định xây dựng Đề án là nhiệm vụ rất lớn, thực hiện thí điểm trên cả nước, liên quan đến chiến lược phát triển ngành và các chính sách hiện hành của Nhà nước, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương sẽ tập trung nhân lực, ưu tiên thời gian để nghiên cứu xây dựng đề cương, nhiệm vụ sát với thực tế và yêu cầu phát triển của ngành, của địa phương; phía Sở Công Thương Quảng Nam và THACO Industries sẽ phối hợp xem xét tài trợ cho Đề án.